Previous Opens

Previous Champions

PAST CHAMPIONS
Tournament Records
TITLE PLAYER NO. OF WINS
Most wins Han Jang Sang 7 times (7, 8, 9, 10, 13, 14, 15th )
Consecutive wins Han Jang Sang 4 times (7, 8, 9, 10th )
Moody 2 times (2nd, 3rd)
Han Jang Sang 3 times (13, 14, 15th)
Scotte Hoke 2 times (33rd, 34th)
Bae Sang Moon 2 times (51, 52nd)
Lee Kyoung Hoon 2 times (58, 59th)
Multiple wins Han Jang Sang 7 times(7, 8, 9, 10, 13, 14, 15th)
Moody 2 times(2, 3rd)
Kim Seong Hak 2 times(16, 21st)
Scotte Hoke 2 times(33, 34th)
Choi Youn Soo 2 times(25, 29th)
Choi Kyoung Ju 2 times(39, 42nd)
Kim Dae Seop 3 times(41, 44, 55th)
Yang Yong Eun 2 times(49, 53rd)
Bae Sang Moon 2 times(51, 52nd)
Lee Kyoung Hoon 2 times(58, 59th)
Most runner-ups Choi Sang Ho 5 times (23rd, 25th, 34th, 38th, 41st)
Amateur wins Kim Dae Seop 2 times (41st, 44th)
Lowest score Serrigio Garcia 265 - 23 (67-65-66-67)
Previous Champions
 • 한장상 선수

  Han Jang Sang

 • 최윤수 선수

  Choi Youn Soo

 • 최상호 선수

  Choi Sang Ho

 • 김승학 선수

  Kim Seong Hak

 • 조철상 선수

  Cho Cheolsang

 • 김대섭 선수

  Kim Dae Seop

 • 63회 대회 우승 - 이준석

  63thHan Seungsu

 • 63회 대회 우승 - 이준석

  64thKim Minkyu

 • 63회 대회 우승 - 이준석

  63rdLee Jun Seok

 • 62회 대회 우승 - Jazz JANEWATTANANOND

  62ndJazz JANEWATTANANOND

 • 61회 대회 우승 - 최민철

  61stChoi Min Cheol

 • 60회 대회 우승 - 장이근

  60thChang Yi Keun

 • 59회 대회 우승 - 이경훈

  59thLee Kyoung Hoon

 • 58회 대회 우승 - 이경훈

  58thLee Kyoung Hoon

 • 57회 대회 우승 - 김승혁

  57thKim Seung hyeok

 • 56회 대회 우승 - 강성훈

  56thKang Seong hun

 • 55회 대회 우승 - 김대섭

  55thKim Dae Seop

 • 54회 대회 우승 - Rickie Fowler

  54thRickie Fowler

 • 53회 대회 우승 - 양용은

  53rdYang Yong Eun

 • 52회 대회 우승 - 최광수

  52ndBae Sang Moon

 • 51회 대회 우승 - 배상문

  51stBae Sang Moon

 • 50회 대회 우승 - 비제이싱 (Vijay Singh)

  50thVijay Singh

 • 49회 대회 우승 - 양용은

  49thYang Yong Eun

 • 48회 대회 우승 - 최광수

  48thChoi Gwang su

 • 47회 대회 우승 - 에드워드 로어(Edward Loar)

  47thEdward Loar

 • 46회 대회 우승 - 존 댈리(John Daly)

  46thJohn Daly